ซีพี ออลล์ร่วมส่งเสริมพุทธศาสนา จัดสอบธรรมศึกษากับคนรุ่นใหม่ “

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 นับเป็นภาคเอกชนหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้เป็นสถานที่จัดสอบต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 21 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ คนรุ่นใหม่ ไปจนถึงระดับบริหารและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสอบในโครงการธรรมศึกษา โดยในปีนี้มีผู้ร่วมเข้าสอบ จำนวน 441 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 311 คน ชั้นโท จำนวน 61 คน และชั้นเอก จำนวน 68 คน
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ และประธานพุทธปัญญาชมรม กล่าวว่า “โครงการสอบธรรมะศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของซีพี ออลล์ ที่หล่อหลอมพนักงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคม ตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานหลักพระพุทธศาสนา ภายใต้ปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”ซึ่งจากการที่ซีพี ออลล์ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงให้จัดสอบธรรมศึกษา ตั้งแต่ปี 2544 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 มีพนักงานซีพี ออลล์สอบผ่านธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอกรวมแล้วกว่า 15,000 คน”

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากพระครูพุทธมนต์ปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นตัวแทนจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานและอ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวงประจำปี 2565 ให้กับผู้เข้าสอบ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) แจ้งวัฒนะ

พระครูพุทธมนต์ปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า “ในการสอบธรรมศึกษานี้ ถือว่าได้ให้ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียน เกิดประโยชน์ในการดูแลตนเองให้ได้มีธรรมะ มีธรรมะในการดำรงชีวิต เพราะชีวิตของเรานั้นมีทุกข์เป็นประจำ แต่ละคนมีทุกข์มากทุกข์น้อย สุขมากสุขน้อยก็แล้วแต่ แต่เมื่อเราได้เรียนธรรมะฝึกฝนตนเองว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ สิ่งใดเป็นโทษก็ละเสีย พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนคือ ให้ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส หมดจด”
นางสาววรัญญา สมัครพันธ์ ผู้เข้าสอบนักธรรมศึกษา ชั้นโท เล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่มาศึกษาต่อชั้นโทว่า เมื่อครั้งที่มาสอบนักธรรม ชั้นตรีครั้งแรกนั้น รู้สึกตื่นเต้น และภายหลังจากได้ศึกษาจนสอบผ่านแล้ว ตนสามารถนำแนวทางไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือความใจเย็นลง มีวินัยในการทำงานมากขึ้น สามารถทำให้เรารู้จักการวางลำดับแผนการ และมีสติในการทำงานมากขึ้น สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้น อยากขอขอบคุณผู้บริหารของ บริษัท ซีพี ออลล์ ที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้กับพนักงานซึ่งอาจจะห่างเหินจากธรรมะไปบ้าง ให้กลับเข้ามาสู่ธรรมะ มาฝึกจิต มามีส่วนร่วมกับองค์กร อยากฝากถึงน้อง ๆ รุ่นต่อไปให้มาสมัครร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะ ๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้หรือกลัวจะถูกมองว่าแก่ เพราะธรรมะสามารถอยู่ได้กับทุกคน และสามารถนำไปใช้ได้ตลอด

นอกจากการจัดสอบธรรมศึกษาแล้ว บมจ.ซีพี ออลล์ ยังมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและประชาชน เพื่อให้นำหลักธรรมและความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดโครงการธรรมบรรยาย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาแสดงธรรม เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมฟังธรรมบรรยาย สวดมนต์ และเจริญสติภาวนาร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ชั้น 14 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง facebook fanpage CPALL หรือสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดี ๆ ในช่องทาง TikTok ได้ที่ ธรรมะ TikTok