โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองร่วมกับภาครัฐ ปลูกป่า 100 ไร่

เวลา 09.30 น. วันที่ 14 พ.ย. นางสาวกัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ นายอำเภอนิคมพัฒนา เป็นประธานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาจอมแห มี นาย สรไนย เลิศอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ พร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมโครงการ บริเวณพื้นที่เขาจอมแห ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
นายสรไนย เลิศอักษร กล่าวนโยบายและเจตจำนงของ ปตท.ซึ่งตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 15 ภายในปี 2030 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ( Net Zero ) ภายในปี 2050 สร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าปลูกป่าเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ ภายในปี 2030 เพื่อประเทศชาติและลูกหลานไทยทุกคน ทั้งนี้พื้นที่ป่าเขาจอมแห เขตเทศบาลตำบลมะขามคู่ เปรียบเสมือนประตูสู่ จ.ระยอง เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของ จ.ระยอง โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จึงมีเจตจำนงที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์ พัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ นำไปสู่การต่อยอดส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน

นางสาวกัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) เทศบาลตำบลมะขามคู่ และเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และหวังว่าในปีต่อๆไปจะเห็นผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือและความสมบูรณ์ของป่าอย่างยั่งยืนต่อไป
ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่า 100 ไร่ มีการบรรยายในหัวข้อ “พลังงานสะอาดและก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน” โดย นายณัฐชาติ เจิดนภาพันธุ์ CEO บริษัท REACC จำกัด รวมไปถึงการออกบูทให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงและประโยชน์ของชันโรง จากวิสาหกิจชุมชนชันโรงมะขามคู่ด้วย

นิตยา ทุมมานนท์/ระยอง