รพ.น่าน เชิญ ผู้รับบริการ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ผ่านระบบ DID  สะดวก รวดเร็ว ว่องไว

นายแพทย์ วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลน่าน แจ้งว่า ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ที่สะดวก รวดเร็ว ว่องไว ผ่านระบบ DID (บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอล ของกระทรวงสาธารณสุข) ข้อดีไว้ติดตามข้อมูลสุขภาพ สัญญาณชีพ การรักษาพยาบาล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การจ่ายยา และอื่นๆ ของตนเองได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน เข้าระบบหมอพร้อม DID ได้ที่จุดบริการลงทะเบียน ชั้น 1 ด้านหน้าอาคารสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

อย่าลืมนำ บัตรประชาชน และ โทรศัพท์มือถือ มาด้วย รีบมาทำก่อน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เมื่อมารับบริการที่ รพ. น่าน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน