“อาจารย์ยักษ์” รับรางวัล H! List จากนิตยสาร Hello

นิตยสาร Hello จัดงานบุคคลผู้เสียสละสร้างความยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา โดยในปีนี้ อาจารย์ยักษ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ได้รับเกียรติข้นรับรางวัลH! List  จากนิตยสาร Hello เมื่อเร็วๆนี้