เดินตามรอยศาสตร์พระราชา“สมายล์ ล้านนา”จ.เชียงใหม่ต้อนรับอาจารย์ยักษ์และคณะ

โรงแรมสมายล์ ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นโรงแรมที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินธุรกิจ เพื่อตอกย้ำโครงสร้างการบริหารจัดการในมุมมองของคำว่า”พอเพียง” โดยโรงแรมสมายล์ ล้านนา นำสูตรสำเร็จ โคก หนอง นา โมเดล มาจัดวางผังพื้นที่โรงแรมฯให้เป็นท้องนา และสวนป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นำร่องเป็นรายแรกในใจกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม ณ โรงแรมฯแห่งนี้มีเรื่องเล่าขาน ตำนานล้านนา อาหารอินทรีย์ อร่อยมากๆๆ ขอขอบคุณผู้บริหารคุณไพศาล สุขเจริญ คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ แห่งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคุณครูสมศรี  เจ้าของโรงแรมฯ ศิษย์ยักษ์กะโจน) พร้อมด้วย ผอ.สทร. (ขวัญจิต) ผู้ปิดทองใต้ฐานพระ ให้การต้อนรับ อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร( อ.ยักษ์) อดีต รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อ.ธีระ วงษ์เจริญ อดีตที่ปรึกษา รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยุค อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร)และคณะฯ อย่างอบอุ่นดียิ่ง เมื่อเร็วๆนี้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน