มหาสารคาม เปิดโครงการ Art Market “ช้อป ชิม ใช้ ภายใต้งานศิลป์”

29 ก.ย. 65 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดโครงการ Art Market ภายใต้ชื่อ “ช้อป ชิม ใช้ ภายใต้งานศิลป์” โดยมี นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม นายกสโมสรไลออนส์มหาสารคาม คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เข้าร่วม โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 ณ บริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต ในรูปแบบการจำหน่ายผลงานศิลปะในตลาด Onsite และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางศิลปะให้มีความตื่นตัว ส่งเสริมให้นิสิตมีการใฝ่รู้ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การหารายได้ระหว่างเรียนและเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการศิลปะรุ่นเยาว์ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในงานด้านศิลปะให้กับประชาชนได้เข้าถึงในคุณค่าของงานศิลปะมากยิ่งขึ้น สร้างกระแสการรับรู้ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับประชาชน
.
นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการ Art Market ถือเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาโดยนิสิต อาจจะมองเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของน้องน้องได้อย่างดียิ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาของไทยในปัจจุบันมีกรอบจำกัด แต่เมื่อเราเปิดโอกาสให้น้องน้องได้แสดงออกทางศิลปะอย่างนอกกรอบ เช่น การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลงสู่พื้นผ้าในวันนี้ และนำผู้ใหญ่เข้ามาเป็นกำลังใจสนับสนุน เชื่อว่าน้องน้องจะเดินต่อเพื่อสร้างอนาคตของตัวเอง และชุมชนอย่างดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
.
ทีมข่าวมหาสารคาม