ห้ามพลาด! ร่วมงานสัมมนาสาธารณะ “คอนเทนต์คุณภาพ กับโอกาสเติบโตในสมรภูมิเรตติ้ง”

หลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 2 ร่วมกับสถาบันอิศรา จัดงานสัมมนาสาธารณะ หัวข้อ “คอนเทนต์คุณภาพ กับโอกาสเติบโตในสมรภูมิเรตติ้ง” ระดมกูรูร่วมเสนอทางออกสำหรับผู้ผลิตข่าวโทรทัศน์ตอบโจทย์ผู้ชมด้วยคอนเทนต์คุณภาพ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร D องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ถนนวิภาวดีรังสิต

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สภาการพยาบาล ในฐานะประธาน บยสส.รุ่นที่ 2 กล่าวว่า จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รวมทั้งอิทธิพลจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่าง ๆ เป็นโจทย์ท้าทายสำหรับสื่อทีวีดิจิทัลในการสร้างความสมดุลระหว่างการรายงานข่าวสาร กับความนิยมของผู้ชม คณะผู้เข้าอบรม บยสส.รุ่นที่ 2 ร่วมกับสถาบันอิศรา จัด สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ “คอนเทนต์คุณภาพ กับโอกาสเติบโตในสมรภูมิเรตติ้ง” ขึ้น

บนเวทีสัมมนาจะได้พบกับ วัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์จำกัด รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สภาองค์กรของผู้บริโภค มาร่วมกันให้ข้อเสนอแนะว่า สื่อทีวีกับผู้ชมจะทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้สื่อสามารถเสนอข่าวตามที่สังคมคาดหวัง และเรียกเรตติ้งได้ รับฟังมุมมองและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการสื่อทีวีดิจิทัล นักวิชาการ และผู้บริโภค พร้อมทั้ง รับฟังผลงานโครงงาน แบ่งปันโดยผู้เข้ารับการอบรม บยสส.รุ่นที่ 2

งานสัมมนาฯ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร D องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ถนนวิภาวดีรังสิต
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/PtWtGZdNAU6TizN47 หรือ QR Code