น่าน จัดพิธีประดับธงชาติไทย กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน การจัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยขึ้น เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมทั้งนำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ ร้องเพลงชาติไทย และเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี ของธงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดน่าน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็น วันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ โดยการกำหนดวันธงชาติของประเทศ กำหนดให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ และใช้มาจนถึงทุกวันนี้ รวมเวลา 105 ปี ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน