เดือดร้อนโทรแจ้งหน่วยช่วยเหลือน้ำท่วม 6 กลุ่มเขต

กทม.เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และผลกระทบจาก “พายุโนรู” โดยแบ่งพื้นที่ดูแลออกเป็น 6 กลุ่มเขตทั่วกรุงเทพฯ

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กทม. เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และผลกระทบจาก “พายุโนรู” โดยแบ่งพื้นที่ดูแลออกเป็น 6 กลุ่มเขตทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้การบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือประชาชนมีความคล่องตัวและทันท่วงที

สำหรับจัดเตรียมหน่วยช่วยเหลือประชาชน รถรับ-ส่ง ศูนย์ซ่อม รถลาก เพื่ออำนวยความสะดวกในเส้นทางต่าง ๆ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งได้ที่ “จุดให้ความความช่วยเหลือน้ำท่วมประจำกลุ่มเขต” ดังนี้

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

ติดต่อสำนักงานเขตดอนเมือง

เบอร์ : 08-4899-7374

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

ติดต่อสำนักงานเขตดินแดง

เบอร์ : 0-2245-2658

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

ติดต่อสำนักงานเขตคลองเตย

เบอร์ : 0-2249-7738

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

ติดต่อสำนักงานเขตสะพานสูง

เบอร์ : 08-3024-3028

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

ติดต่อสำนักงานเขตตลิ่งชัน เบอร์ : 0-2424-1558

กลุ่มเขตกรุงธนใต้

ติดต่อสำนักงานเขตบางแค

เบอร์ : 0-2111-7650 / 0-2410-4009

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน