ใครได้ประโยชน์…?

คอลัมน์ : ดอกไม้ป่า…คุ้ยข่าวเล่าเรื่อง
คอลัมน์นิสต์ : ดอกไม้ป่า

ภายใต้ “อำนาจนาย” ในแต่หน่วยงานของรัฐ ที่จะนำมาบริหารจัดการตาม “นโยบาย” จัดตั้งไว้ในแต่ละสายงาน….

ใครขึ้นมาเป็นใหญ่ก็ต้อง “ดึง”คนที่ตนไว้วางใจมาเป็น “ฐาน” เสริมบารมีกันทั้งนั้น

เช่นเดียวกับ….นายสายการเมือง ตำแหน่งสำคัญๆในกระทรวงนั้นๆ เขาก็มี “เด็กในกำมือ” ไว้ตรวจสอบระบบราชการอย่างใกล้ชิด….เช่นกัน

คนของนาย” เข้าไปเป็นหูเป็นตาแทนนาย…คือเครื่องมือส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหน่วยงานรัฐ…

แทบทุกองค์กร เขามองประโยชน์ที่จะได้จะเสีย…กับพวกเขา

เป้าหมายก็คือ…ความก้าวหน้าในราชการของเขาเหล่านั้น มันเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ใกล้ๆตัวมากมาย

ประโยชน์ที่จะเกิดกับการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อประชาชน

เหลือแต่ก้างขวางคอ กลืนไม่ลงแต่…นิดหน่อย

ให้พวกเขาเจริญก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโต..,ต่อไป

พวกเราละ….ไม่มีนาไว้เลี้ยงนาย ไม่มีทุน ทำนาเลี้ยงนก,ข้าราชการที่ต้องตรากกรำทำงาน เพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง

ถูกตัดตอน อุดตันไว้หมด!!

ความจริงที่เกิดขึ้น กระจายความชั่วไปทั่วแผ่นดิน!!

ในยุคลุงๆและคนใกล้ชิดพวกพ้องของลุงในคณะรัฐบาลลุง..,,
ไม่มีใครได้กลิ่นบ้างหรือ

ขยะผลประโยชน์นับพันล้าน…!!!

ขนกันไปทิ้งทะเลเป็นปาการังเทียม พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในความรับของใคร??

ใครได้ประโยชน์เต็มกับขยะผลประโยชน์กับบ้าง

มันกองอยู่ที่กระทรวงทรัพย์ฯ กับ กรมทะเลชายฝั่ง ในอดีต ที่ปัจจุบันนำมารวมเป็นกองทุน “ทำนาเลี้ยงนาย”

ใช่หรือไม่??!!

ดอกไม้ป่า