ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองจัดงานวันรพี

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 ส.ค. 65 นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นในพิธีงานวันรพี ประจำปี 2565 ซึ่งจัดที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ข้าราชการของหน่วยงานสังกัดกระบวนการยุติธรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในจังหวัดระยอง ร่วมในพิธีฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง โดยภายในงานการจัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ เผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมศาลจำลองจัดขึ้นที่ศาลจังหวัดระยอง รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดระยองด้วย

ทั้งนี้ เนื่องด้วยในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดระยอง จึงได้จัดงานวันรพีขึ้น.

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน