คลังสมอง“พีไอเอ็ม”เปิดโซนหนังสือภาษาจีนกว่า 15,000 เล่มแหล่งเรียนรู้การอ่านยุคใหม่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เทห้องสมุด พีไอเอ็ม เปิดโซนใหม่ “คลังหนังสือภาษาจีน” ส่งตรงมาจากประเทศจีน รวบรวมหนังสือทรงคุณค่า สาระน่ารู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้า สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จัดเต็มยกขบวนหนังสือภาษาจีน จำนวนกว่า 15,000 เล่ม ภายใต้ความร่วมมือของ Prof. Dr. Qi Dongfang

ศูนย์บัณฑิตศึกษาจีน ร่วมกับ ห้องสมุด (PIM Creative Learning Space) สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดโซนหนังสือภาษาจีน สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการวิชาการ เสริมทักษะทางภาษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยยกขบวนหนังสือภาษาจีน จำนวนกว่า 15,000 เล่ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้ความร่วมมือ โดย Prof. Dr. Qi Dongfang (ฉี ตงฟาง) ศาสตราจารย์แห่งโรงเรียนโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง

ที่สำคัญ มีความสำคัญระดับชาติของจีน และอาจารย์ประจำ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทางศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน พีไอเอ็ม และ คุณนที ทวีศรีเฟื่องฟุ้ง รองอธิการบดี ฝ่ายศูนย์บัณฑิตศึกษาจีน พีไอเอ็ม มุ่งหวังการขับเคลื่อนโครงการเพื่อเชื่อมโลกแห่งภาษา การสื่อสาร และวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน โดยรวบรวมคลังหนังสือดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า อันเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือทางการศึกษากับเครือข่ายประเทศจีน ร่วมผนึกกำลังสนับสนุนหนังสือ วารสาร งานวิจัย หนังสือทั่วไป รวมถึง ซีดี ดีวีดีและอื่นๆ ที่เป็นภาษาจีน อาทิ ด้านสังคมศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ด้านโบราณคดีและโบราณวัตถุ ซึ่งเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าที่หายากจำนวนมาก

คุณนที ทวีศรีเฟื่องฟุ้ง รองอธิการบดี ฝ่ายศูนย์บัณฑิตศึกษาจีน พีไอเอ็ม ในฐานะตัวแทนรับมอบหนังสือ เปิดเผยถึงความร่วมมือว่า “ในด้านของสถาบันการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ หนังสือเหล่านี้ได้ส่งมอบมาจากนักวิชาการชั้นนำด้านวิชาการจัดการศิลปะตะวันออกและโบราณคดี มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน สนับสนุนมอบให้กับทางพีไอเอ็ม รวบรวมไว้เป็นคลังหนังสืออันล้ำค่าที่สุด มีทั้งเอกสารทางวิชาการและหนังสือโบราณจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมด้านการอ่าน ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือเอกสารทางประวัติศาสตร์จีน ในนามของตัวแทนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอขอบคุณเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษา ประเทศจีนและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งร่วมผลักดันด้านของวัฒนธรรมให้ประเทศจีนกับประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน เพราะสิ่งสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองนับเป็นพี่น้องกัน อันนำมาสู่โครงการเชื่อมโลกแห่งภาษา 2 ภาษาเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะภาษาจีน ที่เป็นภาษาสากลหนึ่งที่นิยมและสำคัญในยุคนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลังหนังสือภาษาจีนนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ต่อไป”

ห้องสมุด พีไอเอ็ม (PIM Creative Learning Space) เชิญชวนนักอ่าน ผู้ที่สนใจ หาโอกาสเข้ามาสัมผัสแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนแห่งใหม่นี้ เปิดประสบการณ์การอ่านหนังสือในบรรยากาศสะดวกสบาย พื้นที่กว้างขวาง เอื้อต่อการเรียนรู้ “คลังหนังสือภาษาจีน” พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ณ ห้องสมุด พีไอเอ็ม ชั้น 12A อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 – 18.30 น. และ วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Facebook : PIM Creative Learning Space (https://www.facebook.com/PIMCreativeLearningSpace) โทรศัพท์ : 0-2855-0381 – 0382 E-mail : library@pim.ac.th ระบบสืบค้นออนไลน์ : https://lib.pim

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน