นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นวัดเรืองแสง ต่อเขตชายแดนไทยกับ สปป.ลาว

สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย นักท่องเที่ยวเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ตามวัดต่างๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางไปที่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือที่รู้จักกันในนาม วัดเรืองแสง ต้ังอยู่ที่บริเวณหมู่ 6 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยวัดแห่งนี้มีพื้นที่ต้ังอยู่บนภูเขาสูง ท้ังยังเป็นรอยต่อเขตระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว เมื่อขึ้นไปบนวัดจะสามารถมองเห็นได้ท้ังฝั่งโดยประเทศไทยมองเห็นด้านอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสิรินธร และบริเวณด่านวังเต่า ของทางด้าน สปป.ลาว สามารถถ่ายภาพฝั่งไทยและลาว ได้ชัดเจน กลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวอีกแห่งของอุบลราชธานี

สำหรับความโดดเด่นของวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ไม่เหมือนใคร โดยมีประติมากรรมที่น่าสนใจ ท้ังความสวยงามของโบสถ์ ที่เปิดโล่ง สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและกราบพระประธานได้ต้ังแต่เวลาเช้าไปจนถึงเวลา 23.00 น. มีการใช้สีเรืองแรงทาทับบนพื้นทางเดินรอบๆโบสถ์ เป็นรูปภาพเป็นลายเส้นต่างๆ และยังมีภาพวาดต้นโพธิ์ทองด้านหลังโบสถ์ ในช่วงเวลาค่ำ ที่ไม่มีแสงอาทิตย์แล้ว จะเกิดสีสัน และมีแสงสะท้อนจากไฟฉาย ของโทรศัพท์นักท่องเที่ยวที่นำมาฉายลงบนสีเรืองแสง เขียนคำและวาดภาพลงไปได้ ยิ่งในช่วงที่มีแสงจากดวงจันทร์ สาดส่องลงมาบนพื้นสีเรืองแสงจะเกิดเด่นชัดขึ้นสวยความสวยงามยิ่งนัก จนกลายเป็นที่ขนานามชื่อว่า วัดเรืองแสง

ไชยรัตน์ ส้มฉุน รายงาน