น่านเชิญชวนร่วมงานประเพณีใส่บาตรเทียน ณ วัดบุญยืน

งานสืบสานประเพณีใส่บาตรเทียนประจำปีของชาวอำเภอเวียงสา ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 (ใต้) หรือ เดือน 10 (เหนือ) หรือหลังวันเข้าพรรษา 1 วันประเพณีดีงามหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่คู่กับชาวอำเภอเวียงสามาช้านานและสืบทอดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 219 ปี ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

ในยุคโบราณที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ พระภิกษุสามเณรทุกรูปในเวียงสา ได้กำหนดเอาวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 (หรือเดือน 10 เหนือ) หรือหลังวันเข้าพรรษา 1 วัน จัดพิธีสูมาคารวะหรือพิธีขอขมาแก่เจ้าคณะอำเภอและพระชั้นผู้ใหญ่ขึ้น ในขณะที่พุทธบริษัททั้งหลายต่างก็ถือเอาวันเดียวกันนี้ นำเทียนและดอกไม้มาถวายแก่พระภิกษุ-สามเณร เพื่อให้ได้มีแสงสว่างไว้ปฏิบัติศาสนกิจและศึกษาพระธรรมวินัยในยามค่ำคืน ซึ่งสอดคล้องกับพุทธบัญญัติที่ให้ญาติโยมได้ถวายเทียนให้กับพระภิกษุ – สามเณร

สำหรับ ประเพณีใส่บาตรเทียน ถือเป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งอยู่คู่กับชาวอำเภอเวียงสา มาเป็นเวลาช้านาน เพราะเป็นประเพณีที่มีทั้งฝ่ายพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ใส่บาตรร่วมกัน ที่อื่นปรากฏเฉพาะคฤหัสถ์ใส่บาตรพระเพียงอย่างเดียว จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้อยู่คู่กับชาวอำเภอเวียงสา สืบไป

สอบถามเพิ่มเติม วัดบุญยืน พระอารามหลวง 054 781 1872 และกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงสา 054 050 151 ,054 050 110

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน เลขที่ 17 ถนนผากอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร. 054 711 217ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวแบบ Digital Online
โดยเปลี่ยนจากการแจกกระดาษแผ่นพับโบรชัวร์ เป็นการสแกน e-Brochure
ท่านสามารถแอดไลน์ เพิ่มเป็นเพื่อน สแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อรับแผนที่ท่องเที่ยวน่าน หรือดาวน์โหลดคู่มือท่องเที่ยวน่าน
เฟชบุ๊ก : TAT NAN ททท. สำนักงานน่าน
ทวิตเตอร์ : tatnanofficial
อินตราแกรม : tatnan_official
อีเมล์ : tatnan@tat.or.th
LINE : @tat.nan
06 2595 3447 06 2595 2257
#AmazingThailand
#ปักในใจไปแน่ๆ
#น่าน
#TATNan
#ทททสำนักงานน่าน
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่ I ❤️ NAN

@@@@@@@@@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888