“หมากเม่าเงินล้าน”สินค้า GI สู่สากล ดื่มแทนเหล้าดีต่อสุขภาพช่วงเข้าพรรษา

สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีสานสู่สากล พาไปชมความสำเร็จและการสร้างรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ที่ร้าน ชาโต เดอ ภูพาน ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร กลุ่มเดียวรายได้ปีละ 5 ล้าน

นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร ในนามสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ดำเนินแผนงานประชาสัมพันธ์หนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีสานสู่สากล พาไปชมความสำเร็จและการสร้างรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ที่ร้าน ชาโต เดอ ภูพาน ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ในการนำหมากเม่าหลวง ผลไม้ท้องถิ่นประจำจังหวัดสกลนครแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็นเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ น้ำเม่าพร้อมดื่ม กระทั่งการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง มีการยื่นจดทะเบียนเป็นสินค้า GI และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ในแต่ละปีเพียงกลุ่มเดียวสร้างรายได้ปีละ 5 ล้านบาท

พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า น้ำหมากเม่าสกลนคร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มานานนับสิบปี และเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยหมากเม่าภูพาน เป็นพันธุ์หมากเม่าหลวง ที่มีผลกลม เนื้อผลฉ่ำน้ำ เปลือกบาง เมื่อผลสุกจะมีรสหวาน เปรี้ยว ฝาด หรือขมมีกลิ่นหอมผลไม้เฉพาะตัว ค่าความหวานไม่น้อยกว่า 12 บริกซ์ มีการค้นพบต้นหมากเม่าที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 200 ปี หมากเม่าเป็นพืชท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในบริเวณเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นแหล่งความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นหมากเม่าดั้งเดิม “น้ำหมากเม่า” เป็นเสบียงสำคัญในยามเดินทางเข้าป่าของบรรพชนในช่วงกว่า 100 ปีที่ผ่านมา เพียงนำหมากเม่ามาบีบด้วยมือ แล้วกรองเอาแต่น้ำใส่ภาชนะติดตัวไปเพราะสามารถใช้เป็นยาแก้ร้อนใน

นายเกรียงไกร นาคสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไวน์เนอรี่ กล่าวว่า ตนมีความเชี่ยวชาญการปรุงเครื่องดื่มจากน้ำหมากเม่ามากว่า 20 ปี เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มจากหมากเม่าหลวงหลากหลายรูป อาทิน้ำหมากเม่า ไวน์หมากเม่า ผลหมากเม่า และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ตามฤดูกาล ได้รับการรับรอง (อย.) และการขึ้นทะเบียน Gi จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2557 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไวน์เนอรี่เป็นผู้นำการผลิตเครื่องดื่มจากหมากเม่าหลวงจนได้รับการยอมจากผู้บริโภคที่ชื่นชอบมาเกือบ 20 ปี และกิจการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ปัจจุบันได้ขยายกำลังการผลิตรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจำหน่ายในระบบออนไลน์และออฟไลน์ และยังเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกษตรกรและจังหวัดสกลนครหลักหลายล้านบาทต่อปีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการบอกเล่าของผู้บริโภคน้ำหมากเม่าพบว่า น้ำหมากเม่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะมีวิตามิน เอ บี ซี และกรดอะมิโนหรือกรดที่มีความจำเป็นต่อร่างกายถึง 18 ชนิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่อยากรักสุขภาพ หันมาดื่มน้ำผลไม้จากหมากเม่าของดีจากภูพาน หรือจะดื่มแทนเหล้าช่วงเข้าพรรษานี้ยิ่งดี ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไวน์เนอรี่ นายเกรียงไกร นาคสวัสดิ์ 089-2787930.

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน