ฉลองคล้ายวันเกิด “สุนทรภู่ กวีเอกโลก”

มื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 26 มิ.ย.65 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง ทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ และวางกระเช้าดอกไม้สดที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 236 ปี เพื่อเป็นการสักการะและรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ และเป็นบุคคลสำคัญของโลกได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นกวีเอกของโลกด้านงานวรรณกรรม

สำหรับ“สุนทรภู่”เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านบทกลอน มีการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่หลายเรื่องจนกลายเป็นที่นิยมเลื่องลือมาถึงปัจจุบัน อาทิ นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี โดยเฉพาะพระอภัยมณี ได้รับยกย่องว่า เป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน ซึ่งงานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลายเรื่อง

กิจกรรมงานรำลึกวันสุนทรภู่ปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.นี้ อาทิ การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมประวัติสุนทรภู่ การประกวดธิดานางผีเสื้อสมุทรแปลงกาย การประกวดเดี่ยวปี่ใน การประกวดแต่งบทกลอน รางวัลกวีศรีสุนทร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันรำลึกถึงเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ และยกย่องเชิดชูท่านสุนทรภู่ด้วย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบทกวี และวรรณกรรม ซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่ ให้เยาวชนได้ร่วมกันสืบทอดและนำมาใช้ประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองอีกด้วย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน