ประชุมร่วมไทย-กัมพูชา1ก.ค.ยังห้ามรถเข็นเขมรเข้าไทย หารือเปิดด่านถาวรเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.65 นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว เผยว่าจากการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ห้องประชุมศุลกากร ด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผวจ.สระแก้ว ประธานฝ่ายไทย นายอุม เรียแตรีย ผวจ.บันเตียเมียนเจย ฯและ รอง ผวจ.พระตะบอง เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศฯ,ด่านพรมแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาดฯเต็มรูปแบบ และการเปิดด่านพรมแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมถึงการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านโนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ซึ่งประเด็นในที่ประชุมประกอบด้วยมาตรการในการเดินทางเข้า-ออกผ่านจุดผ่านแดนถาวร ฯ การเตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านโนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว การขนส่งสินค้าโดยพาหนะล้อเลื่อน(รถเข็น) ความร่วมมือด้านแรงงาน โดยในที่ประชุมมีมติตั้งคณะทำงานร่วมฯมี รอง ผวจ.สระแก้ว เป็นประธานฝ่ายไทย และ รอง ผวจ.บันเตียเมียนเจยฯพร้อมทั้ง รอง ผวจ.พระตะบอง เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติต่างๆตามประเด็นในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา กำหนดไว้ แล้วนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา อีกครั้งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ณ.ศาลากลาง จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

นายชนาธิป เผยอีกว่าคาดว่าหลังจากคณะทำงานได้ข้อกำหนดร่วมกันและเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา แล้วจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ ส่วนวันที่ 1 ก.ค.65 ที่ ศบค.ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าไทยนั้น ยังคงห้ามรถเข็นล้อเลื่อนกัมพูชา ที่จะเข้ามารับจ้างขนสินค้าในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศฯเข้ามา ต้องรอคณะกรรมการชายแดนฯออกข้อกำหนดร่วมกันก่อน

ชัชวาลย์ โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน