ประมงน้อมเกล้า จัดยิ่งใหญ่ โชว์จระเข้หางขาด มอบรายได้มูลนิธิจุฬาภรณ์

กรมประมง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตลอดจนภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32” วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 20.00 น. เนรมิตพื้นที่กว่า 7,000 ตรม. ทั่วบริเวณชั้น จี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ให้เป็นดินแดนของสัตว์น้ำสายมูเตลูตามศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธา ภายใต้ธีม “Aquatic of Luck” ที่คุณจะได้เติมพลังชีวิตจากสัตว์น้ำกว่า 60 สายพันธุ์ อลังการกับการประกวดปลาสวยงามที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย มากถึง 7 ชนิด 72 ประเภท กว่า 1,000 ตู้, และกิจกรรมความรู้ ความสนุกมากมาย ตลอดจนนิทรรศการความรู้ทางการแพทย์ “รังสีวิทยา” จากคุณหมอโรงพยาบาลศิริราช

Advertisement   

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประมง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวาย สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำชนิดต่างๆ ให้กับประชาชน เกษตรกร และเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากล

โดยในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้นางรสกร พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์จัดตู้ปลาพระราชทานฯ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. และทรงโปรดให้นายสรุพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน รายงาน