23มิ.ย.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดงานวันสำคัญ “พิธีไหว้ครู”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดงานวันสำคัญ “พิธีไหว้ครู” ปลูกจิตสำนึกเยาวชนได้เรียนรู้และลงมือทำตามแนวพระราชดำริฯ

Advertisement   

23 มิ.ย.65 / วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดงานวันสำคัญ “พิธีไหว้ครู” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเรียนรู้และลงมือทำ ตามแนวพระราชดําริฯ จากฝายนิทรรศการที่นำเสนอในงานต่าง นักเรียน ปี 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มาจำลองเป็นพานไหว้ครู ที่ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม มาบูรณาการในการเรียนการสอน