เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวปทุมธานี One Day Trip

(20 มิ.ย.65) ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ปทุมธานี แถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี One Day Trip เที่ยวปทุมธานีได้ภายในวันเดียว พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด โดยมี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายพันธุ์รวี บุนนาค รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับจังหวัดปทุมธานี จัดเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน 7 อำเภอ ในรูปแบบที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีได้ภายในวันเดียว (OneDayTrip) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาปทุมธานีจะเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านคน ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565 นี้ เทียบเท่า ปี พ.ศ.2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-1โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้จัดนิทรรศการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั้ง7อำเภอ โดยมีผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีร่วมสนับสนุน จัดกิจกรรมมากมายและเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีได้ภายในวันเดียว (One Day Trip) ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ เส้นทางนครแห่งสายน้ำ เส้นทางเที่ยวสบายๆสไตล์ปทุมธานี และเส้นทางท่องเที่ยวการเรียนรู้ หรือ Smithsonian of Asia เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

Advertisement   

ตั้งแต่เริ่มปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมาจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เยี่ยมเยือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าพอใจจากข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2564 (เดือน มกราคม – ธันวาคม 2564) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จำนวน 426,693 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน 504 ล้านบาท สำหรับปี พ.ศ. 2565 (เดือน มกราคม – เมษายน 2565) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว จำนวน 483,759 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน 629 ล้านบาท ซึ่งพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ช่วง 4 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งปี

สำหรับในช่วงที่เหลือของปี พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานีมีการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี หลายโครงการ อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานภูมิศิลป์ถิ่นปทุมธานี (สืบสาน มรดกคุณค่า วัฒนธรรม แห่งสายน้ำ) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 ณ สวนเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี คาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชม 20,000 – 30,000 คน สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงาน SMEs อุตสาหกรรม เศรษฐกิจดี กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อประชาชนสู่ชุมชนในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ซึ่งมีเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมงาน 20,000 – 25,000 คน

ส่วน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปทุมธานี จะจัดงานเทศกาลอาหาร (Gastronomy Tourism) ในช่วง เดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งเคยจัดงานมาแล้วเมื่อปี 2563 ผู้ประกอบการร้านอาหาร ชุมชนมีรายได้หมุนเวียนจากการจัดงาน มูลค่า 4,525,925 บาท และมียอดผู้เข้าชมงาน และจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาการจัดงาน จำนวน 42,755 คน อีกทั้ง ยังมีการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ท้องถิ่น สมาคม ชมรมและเครือข่าย ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี หลายๆกิจกรรม ตามสื่อต่างๆ ที่ได้เห็นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งยังจะมีการจัดตั้งอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อีกประมาณ 100 คนในปีนี้

จากสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2565 ที่มีสถิติจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสี่เดือนแรกของปีประกอบกับมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลังสถานการณ์โควิดระบาด กฎระเบียบ ข้อจำกัด หรือมาตรการต่างๆ เริ่มผ่อนคลายลง รวมทั้งความรู้สึกของผู้คนที่ไม่ได้ท่องเที่ยวกันมานานจึงอยากปลดปล่อยประกอบกับปทุมธานีเป็นจังหวัดสีฟ้านำร่องด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจจึงคาดการณ์ว่าจังหวัดปทุมธานี จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านคนได้ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565 นี้ เทียบเท่าปี พ.ศ.2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และจะสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดปทุมธานีอย่างมาก สอดคล้องกับข้อมูล ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO) ที่พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ กำลังเดินทางเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี พ.ศ. 2564 โดยนักท่องเที่ยวจากยุโรป และสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากที่สุด แม้จะมีข้อกังวลจากผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครน ที่ทำให้ราคาน้ำมัน และพลังงานสูงขึ้นบ้าง

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/รายงาน