ป.ป.ช.สุ่มตรวจอาหารกลางวันและนมโรงเรียน สังกัด อปท.ป้องกันทุจริต

ป.ป.ช. สกลนคร ร่วม ป.ป.ท. เขต 4 ส่วนหน้า ท้องถิ่นจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ติดตาม ตรวจสอบสังเกตการณ์ อาหารกลางวัน และ นมโรงเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการทุจริต

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวันนักเรียน จังหวัดสกลนคร ได้นำคณะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก ป.ป.ท. เขต 4 ส่วนหน้า ท้องถิ่นจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ โครงการอาหารกลางวัน และ นมโรงเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง เพื่อป้องกันการทุจริต โดยจะมีการออกสุ่มตรวจเป็นประจำในพื้นที่ 18 อำเภอ

Advertisement   

นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร กล่าวว่าการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดการทุจริตในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวันนักเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร แต่ไม่ได้มาจับผิดหรือกลั่นแกล้ง การสุ่มตรวจไม่ได้บอกล่วงหน้าก่อน ซึ่งจากการตรวจยังไม่พบปัญหา อาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริม มีคุณภาพดีครบ 5 หมู่รับประทานได้อย่างปลอดภัย

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน