คณะครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ร่วมปรับภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางบัวผา แก้วมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอัศวิน เข็มทอง ผู้อำนวยการกองช่าง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้ามาตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด เพื่อปรับภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในสถานศึกษา ในนามผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร)

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน

Advertisement