“นาหมื่น”เปิดโครงการตามแผนปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานเปิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยกิจกรรมหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อยการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการในระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาใส่ไฟป่าอย่างยั่งยืน โดยมีปกครองอำเภอนาหมื่น นายกอบต. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอนาหมื่น เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรจาก สนง.ปภ.จ.น่าน สนงปภ.น่านสาขานาน้อย และสาขาเชียงกลาง ในเวลา 13.00 น. นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสนง.ปภ.จ.น่าน บรรยายหัวข้อ การบัญชาการเหตุการณ์ และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/ท้องถิ่น table top exercise

Advertisement   

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน