กทม.ร่วมมือกรมราชทัณฑ์ ขุดลอกท่อฯ ตลาดห้วยขวาง พร้อมรับมือฝนตกหนัก

ราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ ปักธงตลาดห้วยขวาง ลำดับแรก เผย น้ำท่วมขังซ้ำซาก

21มิ.ย.65 / นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เขตดินแดง-ห้วยขวาง) นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม ณ บริเวณตลาดห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

Advertisement   

“เป็นวันแรกที่กรมราชทัณฑ์จัดให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำ ตามที่กทม.ขอความร่วมมือไป ต้องขอขอบคุณ ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ท่านได้ริเริ่มโครงการนี้ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือกัน และน่าดีใจที่ทุกวันนี้กรมราชทัณฑ์มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันผู้ทำงานมากขึ้น เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา ถุงมือ รวมถึงดูแลสวัสดิการของผู้ต้องขังที่มาช่วยงานเป็นอย่างดี และนี่เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี ที่ กทม.กลับมาว่าจ้างกรมราชทัณฑ์ให้นำผู้ต้องขังขุดลอกท่อระบายน้ำอีกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมาติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสัญญาว่าจ้างที่ทำกับภาคเอกชน ขอให้ช่วยกันดูแลและมีน้ำใจกับผู้ต้องขังที่มาช่วยเรา และขอให้พวกเราอดทนกันนิดหนึ่งกับการจราจรที่อาจติดขัดเล็กน้อยจากรถดูดเลน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

สำหรับการขุดลอกท่อระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในวันนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตดินแดง ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการขุดลอกท่อรวมระยะทางประมาณ 1,150 เมตร โดยบุคลากรจากสำนักการระบายน้ำ จำนวน 30 คน ดำเนินการ 350 เมตร บุคลากรจากสำนักงานเขตดินแดง จำนวน 25 คน ดำเนินการ 150 เมตร รถดูดเลน จำนวน 2 คัน ดำเนินการ 200 เมตร และกรมราชทัณฑ์ดำเนินการ 450 เมตร โดยใช้แรงงานนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 80 คน เพื่อช่วยแบ่งเบาและแก้ปัญหาการจัดการระบบระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร

“ตลาดห้วยขวางเป็นจุดที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำท่วมขัง ฝนตกนิดเดียวก็ท่วมแล้ว เนื่องจากเป็นแหล่งเศรษฐกิจ มีคนหนาแน่น การร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ที่ผ่านมาเราดำเนินการเรื่องการระบายน้ำไปหลายจุด โดยเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำ ขุดลอกท่อระบายน้ำ รวมถึงลงไปแก้ไขในจุดเปราะบางน้ำท่วม ซึ่งสถานการณ์เรื่องน้ำจะดีขึ้น และเราจะเดินหน้าต่อไป” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

สำหรับแผนความร่วมมือระหว่างสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตดินแดง และกรมราชทัณฑ์ เพื่อดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณตลาดห้วยขวางและถนนต่อเนื่องนั้น จะดำเนินการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 – 14.00 น. ความยาวรวมทั้งสิ้น 3,600 เมตร แบ่งการทำงานเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

  1. สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนประชาสุข ช่วงคลองนางซอง ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ช่วงถนนประชาสุข ถึงคลองห้วยขวาง (ขาออก) ช่วงคลองนาซอง ถึงถนนประชาสงเคราะห์ (ขาเข้า) ความยาวรวมประมาณ 1,175 เมตร
  2. สำนักงานเขตดินแดง ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนประชาสงเคราะห์ ช่วงซอยประชาสงเคราะห์ 32 ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และซอยประชาสงเคราะห์ 32 ช่วงถนนประชาสงเคราะห์ ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ความยาวรวมประมาณ 550 เมตร
  3. กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนประชาสงเคราะห์ ช่วงคลองนาซอง ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 32 (ขาออก) ช่วงคลองนาซอง ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ (ขาเข้า) ความยาวรวมประมาณ 1,320 เมตร
  4. รถดูดเลน ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ช่วงหน้าตลาดห้วยขวาง ถึงคลองห้วยขวาง ความยาวรวมประมาณ 555 เมตร

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีท่อระบายน้ำความยาวรวมประมาณ 6,564 กม. แบ่งเป็นถนนสายหลักความยาว 2,050 กม. ในตรอก ซอย ความยาวประมาณ 4,514 กม. โดยในปี 2565 มีแผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รวมทั้งสิ้น 3,390.43 กม. ดังนี้ 1. แผนงานประจำ ความยาวประมาณ 2,856.52 กม. โดยใช้แรงงานลูกจ้างและรถดูดเลน ความยาวประมาณ 1,149.22 กม. (สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการ 134.69 กม. และสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการ 1,014.53 กม.) และจ้างเอกชนดำเนินการ ความยาวประมาณ 1,707.30 กม. (สำนักการระบายน้ำจ้างดำเนินการ 202.67 กม.

อีกทั้ง สำนักงานเขต 50 เขต จ้างดำเนินการ 1,504.63 กม.) ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงานประจำได้ 2,065.15 กม. คิดเป็น 72.29 % 2. แผนงานจ้างกรมราชทัณฑ์ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ความยาวประมาณ 530.31 กม. (สำนักการระบายน้ำจ้างดำเนินการ 249.60 กม. สำนักงานเขต 50 เขต จ้างดำเนินการ 280.71 กม.) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน และ 3. CSR ความยาวประมาณ 3.60 กม.

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน