สภากาแฟ สานสัมพันธ์อันดีภาครัฐและเอกชน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานการจัดงานสภากาแฟ ครั้งที่ 1 / 2565 โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพบปะพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของภารกิจต่างๆ ที่จะดำเนินการในอนาคต อาทิ สำนักงานชลประทานจังหวัดน่าน รายงานปัญหาการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรมแต่อย่างใด และพร้อมเฝ้ารับมือ เตรียมแผนป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งเตรียมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พื้นที่อำเภอท่าวังผา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 53 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะเปิดในช่วงปี 2567 เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

Advertisement   

ทางด้านการแพทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รณรงค์การขอรับบริจาคโลหิตจากประชาชน เพื่อสำรองและป้องกันการขาดแคลนโลหิตในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลน่าน ในส่วนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน รณรงค์การฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ พร้อมทั้งการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของโรงพยาบาลน่าน และร่วมมือกับทางโรงพยาบาลภูเพียง เปิดแผนก OPD เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลน่าน

นอกจากนี้ทางเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นงานฝีมือจากผู้ต้องขัง อาทิ หมวก กระเป๋า ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันหอมระเหย พวงกุญแจ เฟอร์นิเจอร์ไม้ และผลผลิตทางการเกษตร นำมาจำหน่ายแก่ผู้ร่วมงานให้ได้เลือกซื้อ เพื่อเป็นการอุดหนุน ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษอีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน