น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับลาว

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านลาว จังหวัดน่าน หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่านชายแดนทั้งชั่วคราวและถาวรได้ถูกปิดลงมากว่า 2 ปีแล้ว โดยจังหวัดน่านมีด่านถาวร ห้วยโก๋นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านใหม่ชายแดน อำเภอสองแคว และห้วยสะแตง อำเภอทุ่งช้าง นอกจากนี้ได้ปิดกั้นช่องทางธรรมชาติ 24 ช่องทาง สกัดกั้นทางการเดินเท้า รถจักรยาน รถยนต์ ทั้งเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และประสานกับทางการประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่มั่นคงชายแดน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบนโยบายให้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้มงวดกวดขัน กรณีพบการลักลอบเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าว ให้ผลักดันกลับประเทศโดยดำเนินการอย่างละมุนละม่อม บ้านพี่เมืองน้อง

นอกจากนี้ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ยังได้กล่าวถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนให้โอนเงินด้วยวิธีการต่างๆ ในส่วนของจังหวัดน่านมีการแจ้งความ 55 ราย คิดเป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบ และสามารถอายัดได้กว่า 120,000 บาท ในจำนวนนี้มีผู้ถูกหลอกให้โอนเงินไปสูงสุดกว่า 7 แสนบาท ทั้งนี้กรณีที่ประชาชนถูกหลอก ให้รีบโทรศัพท์แจ้งไปอายัดเงิน กับทางธนาคาร หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุด ซึ่งทุกสถานีตำรวจเป็นแอดมิน พร้อมรับแจ้งความและจะเร่งดำเนินการ อายัดเงินให้ประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายโดยเร็วที่สุด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน