พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วหล้า พระเมตตาปกเกล้าเหนือเกศี

Advertisement   

สมเด็จพระกนิษฐาฯ ราชนารี ดุจมณีรัตนาควรค่าไผท

ลุสองเมษายนมงคลจรัส หกสิบเจ็ดพรรษาสวัสดิ์นิรัติศัย

สดุดีแซ่ซ้องพร้องพรชัย เทิดพระนามสถิตในดวงใจนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักข่าวเดอะไทยเพรส

ประพันธ์ นางอรุณี แดงพันธ์