น่านได้รับเลือก เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONEดีเด่น ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับแรงงานจังหวัดน่าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีพระราชทานรางวัลผลการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2464 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน