เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนหลังตัวเลขน้อย ชาวบ้านขอเกี่ยวข้าวเสร็จรีบไปฉีดแน่

แชร์

25 พ.ย.64 จากปัญหาการฉีดวัคซีนของชาวจังหวัดสกลนคร มีตัวเลขที่ไม่มากนักจากประชากรทั้งหมด 1,200,000 คน หรือประมาณร้อยละ 50 ส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจว่าหากรับการฉีดวัคซีนแล้วจะมีผลกระทบหรือผลข้างเคียงต่อร่างกายหรือไม่ ตามที่เป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ขณะนี้หลายหน่วยงานให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ได้จัดจุดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกทั้ง ที่โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน รถโมบายวัคซีน ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ แล้ว

ล่าสุด นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า จังหวัดสกลนครขานรับนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสกลนครดำเนินงานยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีแต่ที่อยากฝากถึงประชาชนในภาพรวมเนื่องจากจังหวัดสกลนครมีประชาชนฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อย อยู่ในอันดับท้ายๆของทั่วประเทศ อาจจะด้วยหลายสาเหตุ ดังนั้นอยากขอสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่า วัคซีนนั้นหากฉีดแล้วจะทำให้อาการรุนแรงของโรคลดลง ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต ในส่วนของกลุ่มอายุเกิน 60 ปี และกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค เรารณรงค์จนมีการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ 80

“ทราบว่าตอนนี้พี่น้องชาวจังหวัดสกลนคร ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขอเวลาอีก 1 เดือน จะรีบไปฉีดวัคซีนหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เพราะหากไปฉีดเลยอาจจะมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ จากการใช้แรงงานระหว่างเก็บเกี่ยวเชื่อว่ายอดผู้ฉีดวัคซีนจะเตื้องขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ยืนยันว่าวัคซีนมีปริมาณเพียงพอต่อพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะบูตเข็ม 3 ในส่วนของโรงเรียนจะเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม และประชาชนตอนนี้ไม่ต้องรอวัคซีนสามารถที่จะเข้าไปขอฉีดวัคซีนได้เลยไม่ต้องรอตามหน่วยบริการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ในด้านกิจกรรมสำคัญต่างๆ ที่จังหวัดสกลนครขานรับนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประชาชนจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ถึงจะร่วมงานได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เข้าใจในการให้ความสำคัญต่อการฉีดวัคซีน.

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน


แชร์