ธ.ก.ส. ร่วมงานรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางธุรกิจแห่งปี

แชร์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางธุรกิจแห่งปี Thailand Corporate Excellence Awards และ SMEs Excellence Awards 2021 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล SMEs Excellence Awards 2021 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ สร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้ธนาคารเสนอชื่อลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่โดดเด่นเพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ของ ธ.ก.ส. ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ที่ผ่านการคัดเลือก คือ บริษัท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปากช่อง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา และ SMEs ประเภท ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต คือ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องคริสตัสฮอลล์ โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะลักซ์ซูรี คอลเล็กชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ


แชร์