ประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรหรือกลุ่มผู้สนใจ

แชร์

เรียน เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/บริษัทผลิตแปรรูปอาหารสุขภาพ/บริษัทส่งออก

ด้วยผลิตภัณฑ์ค้นค้นโดยดร.กร สุขเกษม ชื่อ RD2551 ผลิตโดยบริษัทอิมมูนซินเนอยี่จำกัดหรือ บริษัทกอนวันฟาร์มอาร์แอนด์ดีจำกัดตั้งอยู่คลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะขยายตลาดให้ถึงมือเกษตรกรให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นของเกษตรกรอีกทั้งช่วงนี้ราคาปุ๋ยยาแพงมีราคาสูงขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ควรนำผลิตภัณฑ์ RD2551 ไปใช้เพื่อต้นทุนต่ำลงลดการใช้ปุ๋ยยาเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาหลายปีเกษตรกรพึงพอใจระดับดีมากในการเพิ่มผลผลิตสูงถึง 41-59% ต้นทุนต่ำลงหลายเท่าตัว ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านและสนับสนุนผู้ที่หารายได้ เพียงแนะนำผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร และส่งชื่อมาให้ทางบริษัทจัดส่งให้เอง ท่านจะได้ค่าแนะนำขวดละ100บาทจากราคาขาย600บาททันที (ติดต่อทางบริษัท)
ช่องทางติดต่อ

มือถือ 0896790663, 0863280914
E-mail: gonsukkasem14@gmail.com

 แชร์