“SPRC” รับรางวัล “CSR Recognition”รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แชร์

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “SPRC” ได้รับรางวัล “CSR Recognition” จากโครงการรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สมาชิกของหอการค้าฯ ที่ตระหนักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น รวมถึงมุ่งสร้างประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์