เอสซีจี ร่วมชุมชนบ้านหนองผักหนาม และบ้านหนองปรือ จัดงานกฐินสามัคคี

แชร์

16 พ.ย.64 เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับกลุ่มบริษัทดาว (ประเทศไทย) ชุมชนบ้านหนองผักหนาม ชุมชนบ้านหนองปรือ และชุมชนใกล้คียง จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาและสืบสานประเพณีชุมชนที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมีมาตรการตรวจคัดกรองโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการวัดอุณหภูมิ และใช้ชุดตรวจโควิด 19 แบบเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้มาร่วมงาน

โดยในงานนี้มีผู้บริหารจากเอสซีจี เคมิคอลส์ และกลุ่มบริษัทดาว (ประเทศไทย) ร่วมทำบุญและแห่องค์กฐิน นำโดย นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ นายกุลเชษฐ์ ธาราจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจากเอสซีจี เคมิคอลส์ และกลุ่มบริษัทดาว (ประเทศไทย) นำโดย นายสุทิน ประไพตระกูล ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนบ้านหนองผักหนาม และชุมชนบ้านหนองปรือ นำโดย นายสราวุธ กลิ่นเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ วัดหนองผักหนาม ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ และกลุ่มบริษัทดาว (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนับสนุนปัจจัยในงานทอดกฐินครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,009,999 บาท

ที่ผ่านมา เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ร่วมสืบสานประเพณีรวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเพณีทอดผ้ากฐินสามัคคีนั้น ถือเป็นประเพณีสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่นิยมจัดกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังวันออกพรรษา ช่วงวันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง เริ่มด้วยการทำบุญ เตรียมขบวนกฐิน แห่องค์กฐิน ถวายองค์กฐินบริวารและผ้าป่า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ พนักงานเอสซีจี เคมิคอลส์ ยังได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในวัดและดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนเริ่มการทอดกฐินในแต่ละวัด มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชนที่มาเข้าร่วม

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์