รมว.คลังเยี่ยมชมงานชุมชนอุดมสุขจังหวัดกระบี่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงาน “ชุมชนอุดมสุขบ้านไหนหนัง” ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง เพื่อเลี้ยงผึ้งโพรง ชันโรง ผลิตกล่องเลี้ยงผึ้ง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง สร้างรายได้กว่า 920,000 บาทต่อปี และกลุ่มธนาคารต้นไม้ ซึ่งปัจจุบันมีต้นไม้จำนวนกว่า 2,000 ต้น ประเมินมูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท รวมถึงยังมีกลุ่มชุมชนท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติที่งดงามโดดเด่นในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มโคกหนองนาโมเดล และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นต้น โดย ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยมี นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายสุชา วันศุกร์ ผู้ใหญ่บ้านไหนหนัง และผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564