บุญใหญ่มหาสารคาม วัดป่าวังน้ำเย็น ยอดกฐิน กว่า 114 ล้านบาท

แชร์

วันที่ 14 พ.ย.64 ที่ วัดพุทธวนาราม(วัดป่าวังน้ำเย็น) อ.เมืองมหาสารคาม พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ) จัดพิธีมอบรถพยาบาล 14 คัน ให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม พร้อมจัดงานกฐิน ประจำปี 2564โดยยอดกฐินวัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ประจำปี 2564 อย่างไม่เป็นทางการ 114,176,339.93 (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)

พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ) กล่าวว่า ได้นำรายได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคลชนะจนรวยพันล้าน ครั้งนี้ นำไปซื้อรถพยาบาล จำนวน 14 คัน ประมาณ 35 ล้านบาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม จากที่โควิด 19 ระบาด ทางวัดจึงได้อยากบริจาครถพยาบาลให้โรงพยาบาลในจังหวัดได้มีไว้ใช้รับผู้ป่วยในช่วงโรคระบาดนี้

ทีมข่าว/มหาสารคาม


แชร์