จีซี สร้างร้านกาแฟให้โรงเรียนต่อยอดอาชีพ

แชร์

เวลา 13.30 น.วันที่ 10 พ.ย.64 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานรับมอบร้านกาแฟ WhiteOlet Cafe ของโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม มี นางสาวเชาวนีย์ พันธ์พฤกษ์ ผจก.ฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ จีซี นายวิรัช เปยะกัง ผอ.โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม และผู้บริหาร ร่วมพิธี โดยมี พระครูโสภิต ปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ รร.ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

นางสาวเชาวนี พันธ์พฤกษ์ กล่าวว่า ร้านwhiteOlet Cafe มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะอาชีพบาริสต้า ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนระยองวิทยาคมฯ โดย จีซี ให้การสนับสนุนการก่อสร้างและตกแต่งร้าน รวมทั้งการฝึกทักษะอาชีพแบบลงมือปฎิบัติจริงให้แก่นักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากร้านควินิน คาเฟ่ ของวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเครื่องดื่ม บริหารจัดการร้าน และบริการ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ทั้งนี้ จีซี ให้ความสำคัญในการร่วมสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ จีซี จึงจัดตั้งร้าน whiteOlet Cafe ภายใต้โครงการร้านกาแฟสร้างอาชีพ จะเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจระดับโรงเรียน เป็นการพัฒนาทักษะและศักยภาพให้กับเยาวชน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนเพื่อให้โรงเรียนเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น หรือ สู่ชุมชน และผู้ที่สนใจด้วย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์