น่าน เตรียมปิด 2 หมู่บ้าน หลังมียอดผู้ป่วยสะสม 80 ราย

แชร์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่คลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังสูงสุดในขณะนี้คือ บ้านใหม่เจริญสุข ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 80 ราย คลัสเตอร์ดังกล่าว มาจากผู้ที่เดินทางมาจากตลาดวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่โดยไม่ลงทะเบียน “น่านปลอดภัย” และเข้าไปทำกิจกรรม ประกอบศาสนกิจในโบสถ์ ไปร่วมพิธีทำบุญข้าวใหม่ และลงแขกเกี่ยวข้าว ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ จำนวนมาก รวม 80 ราย

จาก cluster นี้ มีผู้ติดที่หมู่ 5 บ้านสองแคว 37 คน หมู่ 14 บ้านใหม่เจริญสุข 34 คน หมู่ 13 บ้านกลางพัฒนา 9 คน ล่าสุดจากการตรวจ ATK มีผลบวกอีก 8 ราย มีการตรวจ ATK ไปทั้งหมด 2,070 ตัวอย่าง ตรวจ RT-PCR 1,621 ตัวอย่าง ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 6 ล้านบาท

ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ วางมาตรการควบคุมพื้นที่ระบาด ในตำบลสะเนียนอำเภอเมืองน่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 24 พฤศจิกายน 2564 คือ มาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายประชากรพื้นที่เสี่ยง โดยให้ปิดหมู่ 5 สองแคว หมู่ 14 บ้านใหม่เจริญสุข การเดินทางออกนอกพื้นที่ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงาน โดยให้ลงทะเบียน และตรวจ ATK และกำหนดจุดรายงานตัว แจ้งไทม์ไลน์ ตั้งจุดตรวจหัว ท้ายหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน บุคคลภายนอกสัญจรได้ ห้ามแวะ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้หยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน เรียนออนไลน์แทน ส่วนโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ให้หยุดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา 14 วัน

ส่วนของมาตรการงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การสังสรรค์ การประกอบศาสนกิจ การลงแขกทำนา งดรวมคนหมู่มากตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ร้านอาหาร ให้ซื้อกลับ ห้ามรับประทานในร้าน จำกัดระยะเวลาในการออนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 21.00-04.00 น.งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในพื้นที่ จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้ประชาชนในพื้นที่ทันทีหลังตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ มีมาตรการ Bubble and Seal ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรได้ตามฤดูกาล

นอกจากนี้ในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้แก่คนในชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข มุ่งหวังให้เป็นหมู่บ้านฉีดวัคซีน 100 % และโรงพยาบาลน่าน ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เตรียมจัดทำสถานที่แยกกักในชุมชน Community Isolation (CI) ขึ้นในพื้นที่ในชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์