โรงพักหนองซอน เปิดลานตากข้าวฟรี เบาใจไม่มีหาย ลดตากข้าวบนถนน

แชร์

10 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานหน้า สภ.หนองซอน อำเภอ เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้เปิดลานตากข้าวเปลือกฟรีช่วยชาวนาฤดูเก็บเกี่ยว ชาวนาแห่จองเต็มลาน ทั้งดีใจเบาใจข้าวไม่หาย เพื่อลดการตากข้าวบนถนน และเสี่ยงอุบัติเหตุ ทำผิดกฎหมาย

พตท. ประวิทย์ จิตราษฎร์ สว. สภ. หนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในช่วงนี้เกษตรกรชาวนาอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแต่ก็ประสบปัญหาขาดแคลนสถานที่ตากข้าวเปลือกบางพื้นที่เกษตรกรก็นำข้าวไปตากตามถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตากข้าว เปิดพื้นที่ให้ลานหน้าโรงพักตากข้าว ให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาใช้พื้นที่ตากข้าว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีพื้นที่ตากข้าว ไม่ต้องนำข้าวไปตากบนท้องถนน ซึ่งผิดกฎหมาย และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติบนท้องถนนได้

นาง อำพร ถนุนทอง อายุ 60 ปี บ้านหนองซอน หมู่ 3 ตำบล หนองซอน อำเภอ เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม หนึ่งในเกษตรกรบ้านหนองซอน ที่นำข้าวมาตาก กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากหน่วยงานของตำรวจ ซึ่งตนมีที่นา 10 ไร่ เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จเมื่อเช้าที่ผ่านมา และได้มาจับจองพื้นที่ด้วยการนำผ้าเขียวมาปูรองไว้ก่อน จากนั้นก็จะนำข้าวเปลือกมาตากไล่ความชื้น ใช้เวลาตากประมาณ 3 วัน ข้าวก็แห้ง และนำไปบรรจุใส่ถุงเก็บเข้ายุ้งฉางไว้บริโภคภายในครัวเรือน เพราะปีนี้ราคาข้าวเกี่ยวสด ตํ่ามาก เพียง ก.ก 5. 50 บาท จึงเลือกที่นำมาตากเก็บไว้ในยุ้งฉาง ก่อน จนกว่าราคาสูง จึงนำไปขาย

โดยทางตำรวจทุกโรงพักจัดให้มีเวรยามเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งเกษตรกรก็มีความอุ่นใจที่ตากข้าวที่หน้าโรงพัก เพราะเชื่อว่ายังไงก็ไม่มีโจรมาขโมยข้าวแน่นอน

ทีมข่าว/มหาสารคาม


แชร์