อุทยานแห่งชาติแม่จริม ดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่

แชร์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 13.30 น. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่จริม อำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติงาน โดยให้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปาย พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านห้วยทรายมูล ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต วัดอัตราการเต้นของหัวใจ และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่จริม ผลการดำเนินการ มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 50 คน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ต่อไป

นายธันวา ม่วงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม เปิดเผยว่า ตามข้อห่วงใยของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และนายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ห่วงใยสุขภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อปกป้องกันและเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ในจังหวัดน่าน อีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์