รมช.สาธารณสุข ลงพื้นที่เกาะเสม็ด พื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง

แชร์

(7พ.ย.64)นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยอีกหลายฝ่าย ได้เดินทางลงพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ของผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ด ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล

ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดระยองและผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ดแล้ว ในภาพรวมถือว่าปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting สถานประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในส่วนของเกาะเสม็ดนั้น ยังต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการในการควบคุมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะท่าเทียบเรือควรจะจัดเวลาเรือเข้าเทียบท่าให้เกิดความเลื่อมล้ำ เพื่อลดความแออัดบริเวณท่าเทียบเรือ ซึ่งเกาะเสม็ดนั้นมีท่าเทียบเรือขึ้นเกาะเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ส่วนมาตรการต่าง ๆ นั้นจากการตรวจติดตามมีการปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเคร่งครัดเป็นอย่างดี เช่นเดียวกันสำหรับนักท่องเที่ยวขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของพื้นที่อย่างเคร่งครัด และคุมเข้มตัวเองขั้นสูงสุด ด้วยการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสผู้อื่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังเชื่อมั่นว่า หากทุกฝ่ายรวมมือกันในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการแล้ว จะช่วยลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อโควิด-19 ลงได้ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่การเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่อไป

การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ครั้งนี้ นอกจากจะพบปะกับผู้ประกอบการโรงแรม บังกะโล รีสอร์ทแล้ว ยังได้พบปะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ตามบริเวณชายหาดบนเกาะเสม็ดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหมอนวด กลุ่มบริการเล่นน้ำ เครื่องเล่น รวมทั้งแม่ค้าส้มตำ พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโควิด-19สร้างความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ให้เศรษฐกิจได้กลับมาขับเคลื่อนได้ต่อไป

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์