ร่วมศึกษาแผนแม่บทและกฎหมาย

แชร์

เปิดเวทีย่อยร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) และความคืบหน้าการยกร่าง​ พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม​ พ.ศ….

5พ.ย.64 / นายสมหมาย​ เตชวาล​ อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี​ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ในฐานะนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย​ และนายสุริยน​ พัชรครุกานนท์​ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)​ ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร.วิจักษ์​ พงษ์เภตรา​ นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง​ และคณะกรรมการสมาคมในเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) และความคืบหน้าการยกร่าง​ พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม​ พ.ศ…. ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤติจากโควิด-19​ รวมถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


แชร์