รมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านใหม่

แชร์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง นายสุรชัย รัศมี นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง นายภานิต ภัทรสาริน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายชัพพ์ คงมนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต อีกทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม บูรณะศาสนสถานของวัดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดป่าบ้านใหม่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


แชร์