นวัตกรรมถังขยะผลิตจากวัสดุเหลือใช้ ตามไปดูได้ที่เขาใหญ่

แชร์

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โชว์นวัตกรรมถังขยะสร้างจากวัสดุเหลือใช้ ออกแบบเก๋ไก๋ แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัตว์ป่าคุ้ยเขี่ยเศษอาหาร เตรียมเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งปรับปรุงพัฒนาใหม่สวยงามระดับอินเตอร์ เพิ่มจุดเช็คอินถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยว

5พ.ย.64 / นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีแนวคิดให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศออกแบบถังขยะ โดยมีแนวทางดังนี้ 1) ใช้วัสดุที่เหลือใช้ในพื้นที่ 2) รูปแบบต้องมีความเหมาะสม กลมกลืน สวยงาม เข้ากับรูปแบบอาคาร และภูมิทัศน์ของอุทยานแห่งชาติ 3) ออกแบบเป็นถังขยะแยกประเภท อย่างน้อย 3 ชุด ชุดละ 3 ถัง 4) การใช้งานต้องมีความสะดวกในการจัดเก็บ ทิ้งขยะ ซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้มอบหมายให้ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย โดยนายสันติภาพ ภูมิวรพงษ์ เป็นผู้พัฒนาออกแบบตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนดไว้ โดยใช้วัสดุก่อสร้างจากสิ่งของวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว

สำหรับนวัตกรรมที่ใส่ขยะซึ่งได้ออกแบบสร้างขึ้นใหม่มีโจทย์ที่ยากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่โซนบริการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่โดยรอบบริเวณ ได้แก่ ช้าง กวาง เม่น ชะมด ฯลฯ ที่ชอบคุ้ยเขี่ยเศษอาหาร ดังนั้น จึงต้องออกแบบสร้างถังครอบขยะที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันสัตว์ป่าเหล่านี้ จึงได้ออกแบบสร้างเป็นปูนปั้นลายไม้ ที่มีความสวยงามเหมาะสมแก่การเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ป่ามาคุ้ยเขี่ยเศษอาหาร หรือทำลายถังขยะ

นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า การออกแบบสร้างถังขยะในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้มอบหมายให้อุทยานแห่งชาติในสังกัดทุกแห่ง ออกแบบพัฒนาถังขยะ ที่สามารถเพิ่มความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว เหมาะแก่การใช้งาน เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้แก่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดให้มีการท่องเที่ยวพร้อมกัน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

นอกจากการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้ว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยังได้ปรับปรุงพัฒนาห้องแสดงนิทรรศการ ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้มีความสวยงาม มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น – เขาใหญ่ โดยห้องจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว จะสามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งจะกลายเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งบนเขาใหญ่ อีกทั้งยังสามารถให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้มีประกาศเปิดลานกางเต็นท์ลำตะคองมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 เข็ม มีผลตรวจ RT-PCR จากสถานพยาบาล ภายใน 72 ชั่วโมง หรือมีผลตรวจ ATK มาแสดงผลต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าพักบริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคอง

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน


แชร์