ศึกษาธิการระยอง มอบรางวัลคุณากร ผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษา

แชร์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 พ.ย.ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดระยอง ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แก่ น.ส.พนิตนาฏ ลายสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยางเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา โดยมีสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยพระองค์มีพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ขึ้นในปี พ.ศ.2557 ซึ่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีดังกล่าว เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเชิดชูครูผู้มีความทุ่มเท เสียสละ สร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครูและมีคุณูปการต่อวงการศึกษาประเทศต่างๆ ในอาเซียน และติมอร์เลสเต รวม 11 ประเทศ

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์