ย่ำค่ำเปิดเมืองคืนแรก กทม.ปูพรมตรวจสถานประกอบการปลอดโควิด

แชร์

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมใจปฎิบัติหน้าที่เข้ม!ท่องราตรีเมืองปูพรมตรวจมาตรการสถานประกอบการปลอดโควิด พร้อมรับการเปิดประเทศ

2 พ.ย.64 / คืนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติของสถานประกอบการในพื้นที่เขตหลักสี่ ให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45)

รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) และมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร Covid Free Setting พร้อมรับการเปิดประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยให้ความสำคัญ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. ปรับปรุงสถานที่ 2. ความพร้อมด้านอุปกรณ์ทำความสะอาด และ 3. การดูแลพนักงานและลูกจ้าง

ทั้งนี้ หากประชาชนพบว่ามีกิจกรรมหรือกิจการใดที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือมีการรวมตัวทำกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงในสถานที่ต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนโควิด 50 เขต ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

เวลาเดียวกันนี้ นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กอ.รมน.กทม. ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง สถานประกอบการ ในเขตปทุมวัน เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) อย่างเคร่งครัด พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 เน้นย้ำมาตรการท่องเที่ยวปลอดภัย วิถีใหม่ มองหา “SHA”

เวลา 19.00 น. นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด และเจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางพลัด โดยตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) และมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย (SHA) ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางพลัดได้ตรวจสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรมรอยัลริเวอร์ ริเวอร์บาร์คาเฟ่ coco bar ช่างชุ่ย และเรือนแพ ผลการตรวจพบว่ามีร้านที่ได้รับป้ายรับรอง SHA จำนวน 1 แห่ง ซึ่งไม่มีจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และพบร้านที่ไม่มีป้ายรับรอง SHA จำนวน 4 แห่ง ซึ่งไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยสำนักงานเขตบางพลัดได้แนะนำให้สถานประกอบการยื่นขอป้ายรับรอง SHA ต่อไป

เวลา 20.30 น. นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพ​มหานคร​ พร้อม​ด้วยผู้อำนวยการ​เขต​ดินแดง​ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่ง​แวดล้อม​ฯ​ ฝ่าย​พัฒนา​ชุมชน​ฯ​ และฝ่าย​เทศกิจ​ ลง​พื้นที่​ร่วมกับทหารและตำรวจ​นครบาล​ในพื้นที่ ตรวจติดตาม​การเปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพ​มหานคร​ เรื่อง​ สั่ง​ปิด​สถานที่​เป็นการ​ชั่วคราว​ (ฉบับ​ที่ 45) โดยตรวจร้านอาหาร​ สถานประกอบการ​ใน​พื้นที่​ บริเวณ​โดยรอบ​มหาวิทยาลัย​หอการค้า​ไทย​ และศูนย์​การค้า​เดอะส​ตรีท​ ถนนรัชดาภิเษก​ เขต​ดินแดง เพื่อกำกับติดตาม​การเปิดสถานที่ และประชาสัมพันธ์​ส่งเสริม​ให้​สถาน​ประกอบ​กิจการ​เข้าสู่​มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety &​ Health Administration : SHA)​ เพื่อเป็น​การป้องกัน​และควบคุม​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรคโควิด-19 และ​สร้างความ​เชื่อมั่น​แก่ประชาชน​และ​นักท่องเที่ยว​ที่มาใช้บริการต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์