น่าน เร่งสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

แชร์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น เป็นต้นไป บริเวณข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดิน) เทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ภายใต้มาตรการฯความปลอดภัย “น่านพร้อม น่านปลอดภัย น่าน น่าเที่ยว” การจัดกิจกรรมแถลงข่าว ครั้งนี้ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน กอ.รมน.จังหวัดน่าน และมทบ.38 ร่วมแถลงข่าว

วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์เชิงบวกสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้มาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดน่าน สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึง ความปลอดภัยของคนในพื้นที่จากนักท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว ที่สามารถยกระดับมาตรฐาน สินค้าและบริการจนได้รับรางวัลรับรองจากองค์กรระดับสากลและระดับประเทศ ให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคในระดับพื้นที่ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลได้กำหนดแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจังหวัดน่านเป็น 1 ใน 13 จังหวัด ตามแผนระยะที่ 3 พื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจ จังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองน่าน มีการออกบูธจัดแสดงสินค้าและบริการจังหวัดน่าน แบ่งเป็นคลัสเตอร์ต่างๆ อาทิ เครื่องเงิน ผ้าทอ รวมทั้งบูธของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชมรมต่างๆ หน่วยงานอุทยานแห่งชาติ อาทิ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.) เทศบาลเมืองน่าน ชมรมที่พักน่าน ชมรมรถเช่าน่าน ฯลฯ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการจังหวัดน่านผ่านสื่อ Social Media ช่องทาง Live สด เพจต่างๆ จังหวัดน่าน เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดน่าน และมีกิจกรรม ร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลภายในงานอีกมากมาย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์