โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองปรับลดนักเรียน คุมเข้มป้องกันโควิด-19

แชร์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มีนักเรียนมาเรียนอย่างบางตา เนื่องมีการสลับวันมาเรียน เพื่อลดจำนวนนักเรียน ประกอบผู้ปกครองบางส่วนยังไม่มั่นใจในมาตรป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ถึงแม้มียอดผู้ติดเชื้อลดลง แต่ก็ยังพบอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ประเมินผลความความและบรรยากาศ สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยการดำเนินการมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย มาตรการการล้างทำความสะอาดมือ รวมถึงมาตรการการเว้นระยะห่าง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้ปฎิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติในสถานศึกษา

นางประทุมทิพย์ ไพเราะ ผอ.โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เปิดเผยว่า โรงเรียนได้มีการจัดมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเต็มที่ โดยให้มีการสลับวันเรียนของนักเรียนเลขที่คู่และเลขที่คี่ โดยนักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนก็ให้มีการเรียนออนไลน์ไปพร้อมกับเพื่อนในชั้นเรียน และสำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่มั่นใจให้เด็กมาโรงเรียน ก็ยังคงมีการสอนรูปแบบอื่นควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะไม่มีการบังคับให้นักเรียนต้องมาเรียนทุกคน เพราะเข้าใจว่าผู้ปกครองก็เป็นห่วงเด็ก และอยากให้มั่นใจในสถานการณ์ก่อน โดยโรงเรียนก็มีมาตรการคุมเข้ม ให้นักเรียนลงข้อมูลในไทยเซฟไทย และหากในพื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่พบว่ามีผู้ติดเชื้อฯก็จะให้หยุดเรียนที่โรงเรียนและให้รับใบงานไปทำที่บ้าน

นอกจากนั้นยังจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทุก 3 ชั่วโมง ถ้าพบนักเรียนมีไข้จะให้รีบกลับบ้านทันที ทั้งนี้ ก่อนเปิดภาคเรียนได้มีการจัดให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีพบผู้ติดเชื้อ และโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐถือเป็นโรงเรียนที่บุคลากรทุกคนได้รับวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียน

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์