เปิดเรียนวันแรกน้ำยังท่วมสูง สุดท้ายต้องงดจนกว่าน้ำลด

แชร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปัจจุบันมีครู 2 คน นักเรียน ชายหญิง รวม 52 คน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียน ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เป็นเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งก่อนจะมีการเปิดเรียนในวันนี้ (1 พ.ย.64) ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง นายสุระศักดิ์ แก้วสียา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน พร้อมชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างสะพานไม้จากถนนพาดกำแพงมาที่ชั้น 2 ของตัวอาคาร เพื่อให้นักเรียนได้ข้ามมาเพื่อที่จะเรียนหนังสือเนื่องจากชั้นล่างของอาคารถูกน้ำท่วมขังประมาณ 1 เมตร แต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม ระดับน้ำ ที่ผ่านมาใน 2 วันนี้ ได้สูงขึ้น เฉลี่ยวันละ 4-5 เซนติเมตร น้ำเริ่มหลากท่วมถนน มีความเชี่ยวมาก จึงสั่งงดการเปิดเรียน จนกว่าระดับน้ำจะลดลง

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน เป็น 1 ใน 5 โรงเรียน ที่ถูกน้ำท่วมในเขตพื้นที่ อำเภอกันทวิชัย ที่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังทั้งสิ้น 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน พื้นที่ทำการเกษตรถูกน้ำท่วม 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน นาข้าว 45,186 ไร่ พืชไร่ 90 ไร่ พืชสวน 25 ไร่ เสียหาย ส่วนสถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญถูกน้ำท่วม ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง และวัด 12 แห่ง

ทีมข่าว/มหาสารคาม


แชร์