เทศบาลมาบตาพุด จัดโครงการพิทักษ์ซาเล้ง จิตอาสาแยกขยะ

แชร์

วันที่ 28 ต.ค.64 นายอำนวย ไตรลักษณ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด นายนพดล จันทร์เรือง ผจก.กิจการเพื่อสังคมธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมเปิดโครงการ พิทักษ์ซาเล้ง จิตอาสาแยกขยะ มีจิตอาสาซาเล้งกว่า 20 รายเข้าร่วมกิจกรรม ที่ อาคารสวนสุขภาพ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

นายนพดล จันทร์เรือง กล่าวว่า โครงการ “พิทักษ์ซาเล้ง จิตอาสาแยกขยะ เป็นอีกหนึ่งโมเดลของการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนขยะรีไซเคิลจากครัวเรือนสู่ระบบรีไซเคิล ภายใต้สถานการณ์โควิด19 ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะรีไซเคิล จึงได้มีการจัดชุดดูแลสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว พร้อมการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของซาเล้ง โดยความร่วมมือกับเทศบาลเมืองมาบตาพุดและวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง นำร่องที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดก่อนที่จะขยายไปยังเทศบาลเครือข่ายต่อไป เพื่อสร้างและขับเคลื่อนโมเดลการจัดการขยะที่เหมาะกับชุมชน และจำนำแนวทาง บ-ว-ร ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียนและเชื่อมโยงกับ ธนาคารขยะ ภายในชุมชน เพื่อให้การบูรณาการทั้งระบบ(จากเดิมไม่เคยเชื่อมโยงกัน)

ทั้งนี้ได้สร้างเครือข่าย “ซาเล้ง” ผู้นำพาขยะรีไซเคิลเข้าสู่ระบบรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดการสร้างขยะ และเพิ่มการรีไซเคิล สอนการคัดแยก และทิ้งขยะให้ถูกต้อง ให้ชุมชนคัดแยกขยะเปียกและขยะที่รีไซเคิลได้ รวมทั้งไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองและคัดแยกขยะรีไซเคิลส่งต่อให้แก่ “ซาเล้ง” อย่างปลอดภัยในสถานการณ์โควิด19 โดยเอสซีจี ร่วมกับจังหวัดระยอง นำร่องโครงการชุมชน LIKE(ไร้)ขยะ เริ่มที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ได้แก่ ชุมชนโขดหิน2 ชุมชนโขดหินมิตรภาพ ชุมชนเขาไผ่ วัดโขดหิน โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 และ ธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่ โดยบ้านที่ร่วมโครงการจะติดป้ายสัญลักษณ์ไว้หน้าบ้าน และจะคัดแยกขยะรีไซเคิลมาวางไว้ ณ จุดดังกล่าว

สำหรับผู้ประกอบอาชีพซาเล้งสามารถมาเก็บขยะรีไซเคิลที่ได้การคัดแยกแล้ว นำร่องกับบ้านที่ประกอบธุรกิจบ้านเช่า เพื่อให้ผู้เช่าคัดแยกขยะรีไซเคิล ซึ่งกลุ่มดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาขยะทิ้งกองได้ การคัดแยกจากห้องเช่าและนำมาวางไว้ในจุดที่กำหนดภายใต้โครงการรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกวัสดุรีไซเคิล จากผลการดำเนินการดังกล่าว ทำให้เกิดการตื่นตัวในครัวเรือนในการคัดแยกขยะ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด19 ซึ่งทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้น ส่งผลให้มีบรรจุภัณฑ์จากการสั่งสินค้าออนไลน์หรือการเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นจากวันละ 100ตัน/วัน เป็น 130 ตัน/วัน หากแต่การคัดแยกขยะ รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ยังเกิดขึ้นน้อย และด้วยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ “ซาเล้งคัดแยกขยะรีไซเคิล” เป็นผู้นำส่งขยะรีไซเคิลเข้าสู่ระบบเป็นหลักในสถานการณ์นี้มีจำนวนน้อย และเป็นกลุ่มคนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงร่วมมือกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เทศบาลนครระยอง และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดทำโครงการ “พิทักษ์ซาเล้ง จิตอาสาแยกขยะ” ขึ้น

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์