สุดยอดข้าวหอมมะลิอวบเต่งเต็มผืนนา ไม่ล้มต้น แข็งไม่มีใครสู้ที่บุรีรัมย์

ดร.กร สุขเกษม ลงพื้นที่แปลงนา บ้านแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
แชร์

นายดวน เกษาโร สมาชิกและกรรมการ สกต.บุรีรัมย์ กล่าวขอบคุณด้วยความปลาบปลื้มใจเมื่อเห็นรวงข้าวหอมมะลิที่ใช้สารเสริมจากคำแนะนำ ดร. กร สุขเกษม ที่พยายามช่วยแก้ไข ปัญหา เรื่องความแข็งแรงของต้นข้าวและผลผลิต ที่ไม่เป็นไปตามเป้า

แปลงนา บ้านแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

จากความรู้และงานวิจัย ปัญหาของต้นพืชส่วนมากคือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เพราะแค่การใช้ปุ๋ยหรือเคมี พืชอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้เต็มที่ หากขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นร่วมด้วย ดร.กร สุขเกษม จึงแนะนำเกษตรกร ให้ทดลองใช้ RD2551 ที่ช่วยให้สารที่จำเป็นต่อพืชในการเติบโตในขั้นต้น และพอพืชแข็งแรง พืชสามารถรับธาตุอาหารที่อยู่ในดินได้ดีขึ้น

เมื่อข้าวอายุได้ 30 วัน ใช้สารเสริมทุกๆ 15 วัน ทำให้ไม่พบโรคราบนใบและเมล็ดข้าว รวงมีน้ำหนักมากหลังข้าวออกดอกมาเพียง 10 วัน ปีนี้คาดว่าทะลุเป้าน่าจะเกือบ 500 กิโลกรัมต่อไร่ จากที่ได้ผลผลิตไม่เคยถึง 300 กิโลกรัมต่อไร่สอดคล้องกับข้อมูลที่ชาวบ้านปลูกข้าวใกล้เคียงกันมานมนานหลายปี

แปลงนา บ้านแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ดร.กร สุขเกษม นักวิจัยและพัฒนาการเกษตรลงพื้นที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกิดความสงสัย เลยถามเกษตรกรว่า “แปลงใกล้เคียง…ข้าวไม่มีเมล็ดแล้วเขาจะได้เงินจากไหน?” เล่นเอาทุกคนอึ้ง! ไม่มีคำตอบโดยเฉพาะแขกผู้มาชื่นชมความสำเร็จของที่นาแปลงทดลอง

แปลงนา บ้านแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ประธานทำนาแปลงใหญ่และทีมงาน จึงถามตรงกับผู้ช่วยของ ดร.กร สุขเกษม ว่าจะขอสารเสริม “RD2551” ต้องทำอย่างไร? ให้สรุปรวบรวมชาวนาในกลุ่มแล้วจะดำเนินการให้ สร้างความดีใจในน้ำใจครั้งนี้ ในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพส่งให้ สกต.บุรีรัมย์ สรุปความเห็นของการชมผลงานในวันนี้รวมๆ แล้วคือผลผลิตเพิ่มแน่นอน ข้าวไม่มีโรคแมลงรบกวนและลดต้นทุนได้อย่างมาก โดยเฉพาะเมล็ดข้าวสวยดีเลิศ คุณภาพสูง ราคาน่าจะดีมีอนาคตไกลเลยที่เดียว จากผลลัพท์ของภูมิปัญญาเพื่อการทำไร่ให้ได้ผลที่ดีขึ้น โดยความเข้าใจในธรรมชาติของดินและพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ที่อาจจะส่งผลระยะยาวกับต้นข้าว

ขอบคุณ ข้อมูลจากข้าวหอมมะลิ105 คุณดวน เกษาโร บ้านแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์


แชร์